Regulamin konkursu #latowkolobrzegu

Rozpoczynamy zabawę #latowkolobrzegu

Do wygrania jest aż PIĘĆ czteroosobowych voucherów upoważniających do bezpłatnego zwiedzania trzech rodzinnych atrakcji w Kołobrzegu: Ukrytej Krainy, Miasta Myszy oraz Muzeum 6D!

Kołobrzeg, jako jedno z najpiękniejszych miast polskiego wybrzeża przyciąga jak magnes wielu turystów, dając im chwilę wytchnienia, odpoczynek od codzienności oraz oferując wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego dla całej rodziny. Ukryta Kraina, Miasto Myszy oraz Muzeum 6D postanowiły zorganizować zabawę #latowkolobrzegu oferując wygranym voucher dla 4 osób upoważniający do wejścia do trzech rodzinnych atrakcji.

Co zrobić, by zdobyć nagrodę?

1.Skomentuj niniejszy post tagiem #latowkolobrzegu oraz oznacz w komentarzu dwoje znajomych, z którymi chciałbyś spotkać się latem w Kołobrzegu oraz napisz dlaczego ich wybrałeś,
2. Bądź fanem na FB, atrakcji rodzinnych, bez których ta zabawa by się nie odbyła:
a.) Ukryta Kraina https://www.facebook.com/ukrytakraina
b.) Miasto Myszy https://www.facebook.com/miastomyszy
c.) Muzeum 6D https://www.facebook.com/muzeum6d
3.) Udostępnij na swoim profilu ten post.

Nagrody:

PIĘĆ czteroosobowych wakacyjnych voucherów upoważniających do bezpłatnego zwiedzania trzech rodzinnych atrakcji w Kołobrzegu: Ukrytej Krainy, Miasta Myszy oraz Muzeum 6D!
Najciekawsze komentarze wygrywają!

Zabawa #latowkolobrzegu trwa w dniach 24.04-15.05 a udział w zabawie oznacza akceptację Regulaminu zabawy, który znajduje się na stronie: https://ukrytakraina.pl , https://miastomyszy.ploraz https://muzeum6d.pl

Regulamin:

Zabawa zaczyna się od dnia 24.04.2020 o godz. 16:00 i potrwa do 15.05.2020 do godz. 23.59. Natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 7 dni roboczych od daty zakończenia, i jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zabawa jest prowadzona łącznie na trzech profilach Facebook: Ukrytej Krainy, Miasta Myszy oraz Muzeum 6D.

1. Warunkiem udziału w zabawie jest:
Zrealizowanie poniższych warunków:
Skomentuj niniejszy post tagiem #latowkolobrzegu oraz
oznacz w komentarzu dwoje znajomych, z którymi chciałbyś spotkać się latem w Kołobrzegu oraz napisz dlaczego ich wybrałeś,
oraz
Bądź fanem na FB, atrakcji rodzinnych, bez których ta zabawa by się nie odbyła:
a.) Ukryta Kraina https://www.facebook.com/ukrytakraina
b.) Miasto Myszy https://www.facebook.com/miastomyszy
c.) Muzeum 6D https://www.facebook.com/muzeum6d
oraz
Udostępnij na swoim profilu ten post.
2. Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów
4. Uczestnikiem zabawy nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.
5. Zgłoszenie i uczestnictwo w zabawie jest nieodpłatne.
6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji, lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, lub zwierząt.
7. Każdy uczestnik może wziąć udział w zabawie tylko raz w trakcie jego trwania.
8. Wygrani zostaną wyłonieni na podstawie indywidualnej oceny jury zabawy biorąc pod uwagę spełnienie wszystkich warunków zabawy oraz na podstawie najciekawszej odpowiedzi dot. spędzenia czasu ze znajomymi w Kołobrzegu.
9. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni roboczych od daty jego zakończenia.
10. Wyniki będą ogłoszone na końcu niniejszej strony zabawy, jak również będzie informacja w naszych social mediach (Facebook) oraz wiadomość prywatna do wygranej osoby
11. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 48 godzin po ogłoszeniu wyników przesłać w wiadomości prywatnej niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.
12. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.
13. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 30 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do organizatora nagród w zabawie.
14. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania zabawy bez powiadomienia uczestników.
16. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie zapisu, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyraża zgodę na otrzymywanie Locco ul. Bułgarska 154 c/7, 60-384 w Poznaniu informacji handlowych drogą elektroniczną.
17. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Locco z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 154 c/7, 60-384.
18. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia zabawy.
19. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info[małpa]ukrytakraina.pl.
20. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w zabawie.
21. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.
22. Uczestnik zabawy zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach zabawy.
23. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.
24. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024): 1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany jako wysoki,  3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.
25. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *